Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000
2PT. JAVAS MANDIRI PRAWARA - 02.700.236.9-609.000
3PT. GEANARA PRATAMA KONSULTAN - 74.448.449.4-609.000
4PT. SINERGI VISI UTAMA - 02.205.757.4-541.000
5PT. INTI KONSULTAN INDONESIA - 02.900.900.8-008.000
6CV. Madani Callysta Saibuyun - 02.265.266.3-541.000
7CV. GRHASINDO RAYA - 03.293.854.0-525.000
8CV. SAKA SEJAHTERA RAYA - 75.852.078.7-543.000
9CV. KITAB KALIMOSODO - 75.852.196.7-543.000
10CV SAMMINDO (Semangat Memberdayakan Usaha Mikro Indonesia) - 31.653.684.6-541.000
11PT. Alamoka Multi Jasa - 80.700.252.2-543.000
12PT. KARUNIA SEJAHTERA KONSULTAN - 31.499.674.5-543.000
13CV. Multi Lisensi - 70.549.742.8-541.000
14PT. SAKALIKE ANVAYA SUMAPALA - 86.791.428.5-543.000
15PT. CITRA WAHANA KONSULTAN - 02.290.554.1-008.000
16PT. Citra Sarana Infotama - 02.605.280.3-008.000
17SETINDO KARYA KONSULTAN - 72.966.411.0-331.000
18PT. PINBUK KONSULINDO - 02.314.668.1-017.000
19PT. ALAM MATARAM SEJAHTERA - 80.502.237.3-541.000
20AQUITAS PRIMA INDONESIA - 02.778.687.0-423.000
21CV. Damar Kumala - 01.765.102.7-503.000
22CV. GEO ART SCIENCE - 74.024.179.9-542.000
23CV. Mapah Karya Natar - 80.712.414.4-609.000
24CV.Indonesia Muda - 31.280.006.3-543.000
25PT CITRA BINTANG MATARAM - 31.539.235.7-542.000
26PT.CITRAMUDA INDO CONSULTANT - 02.299.411.5-517.000
27PT TRIPILLAR CAHYA ABADI - 02.649.066.4-542.000