LPSE Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Helpdesk

telp.             : (0274) 563543

e-mail           : lpse@jogjaprov.go.id (layanan penyedia)

                       adminlpse@jogjaprov.go.id (layanan non penyedia)


ALAMAT:

Dinas Kominfo DIY Jl. Brigjend Katamso/Komplek THR Yogyakarta


Nomor Telepon: (0274) 563543Website: http://lpse.jogjaprov.go.id